Tuesday, July 28, 2015

SEJARAH PSS SJKT VAGEESAR

LENCANA SEKOLAHSejarah PSS SJKT VAGEESAR BERMULA SEJAK TAHUN 1931.

VISI PSS


Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara


MISI PSS


Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat


MOTTO PSS


* Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu

 

MATLAMAT PSS

*
·         Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
·         Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.
·         Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.
·         Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat
        menerusi penggunaan komputer.


OBJEKTIF PSS

            **
·         Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.
·         Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan
menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
·         Meningkatkan profesionalisme guru
·         Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.
·         Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.
·         Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan
pelajar.3 comments: